Z histórie MP3 formátu

MP3 (MPEG-1 Layer 3) je formát stratovej kompresie zvukových súborov, založený na kompresnom algoritme MPEG (Motion Picture Experts Group). Bol vynájdený a štandardizovaný v roku 1991. Pri zachovaní vysokej kvality umožňuje zmenšiť veľkosť hudobných súborov v CD kvalite približne na desatinu až dvanástinu.

Formát MP3 sa stal obľúbeným pre uchovávanie a prehrávanie hudby na počítačoch, v súčasnosti sa už vyrábajú aj stolné a prenosné prehrávače tohto formátu.

O vývoj formátu MP3 sa zaslúžil nemecký vedec Karlheinz Brandenburg, riaditeľ pobočky Frauenhoferovho ústavu pre mediálnu komunikáciu v Ilmenau, a jeho vedecký tím v snahe vytvoriť vhodný dátovo menej náročný štandard vhodný pre použitie v digitálnom rozhlase DAB.

MP3 sa snaží odstrániť redundanciu zvukového signálu na základe psychoakustického modelu. Teda zo vstupného signálu sa odoberú informácie, ktoré človek nepočuje, alebo si ich neuvedomuje. Využíva sa princíp časového a frekvenčného maskovania. Kompresia zvuku podľa štandardu MPEG-1 obsahuje 3 vrstvy, ktoré sa líšia kvalitou a obtiažnosťou implementácie.

• 1987 – Fraunhofer Inštitút v Nemecku začal pracovať na projekte EU147 pomenovanom EUREKA , Digital Audio Broadcasting (DAB).

• Január 1988 – Bola založená organizícia Moving Picture Experts Group alebo MPEG

• Apríl 1989 – Fraunhofer získal nemecký patent pre MP3.

• 1992 – Fraunhofer-ov and Dieter Seitzer-ov audio kódovací algoritmus bol integrovanýdo formátu MPEG-1.

• 1993 – bol publikovaný MPEG-1 štandard.

• 1994 – vynájdený MPEG-2 a publikovaný o rok neskôr.

• 26. november 1996 – vydaný patent pre MP3 v USA.

• September 1998 – Fraunhofer začal presadzovať svoje patentové práva. Všetci vývojári MP3 kódovačov/dekódovačov alebo ripperov a prehrávačov musia platiť poplatok Fraunhofer-ovi.

• Február 1999 – Náhrávacie štúdio “SubPop” – ako prvé distribuje hudobné záznamy vo formáte MP3.

• 1999 – objavil sa prenosný mp3 prehrávač